Erdebil Safevi Cilt-1

TARİHİ BELGELER BAĞLAMINDA ERDEBİL-SAFEVİ DERGAHI, ŞEYH SAFİYÜDDİN VAKFI -TT.d. 896 NUMARALI TAPU TAHRİR DEFTERİ

Erdebil Safevi Cilt-2

TARİHİ BELGELER BAĞLAMINDA ERDEBİL-SAFEVİ DERGAHI, ŞEYH SAFİYÜDDİN VAKFI -FARKLI TARİHLİ TAPU TAHRİR DEFTERLERİ

MECLİS-İ MEŞÂYİH Cilt-1

MECLİS-İ MEŞÂYİH DEFTERLERİ, HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI VE ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ MERKEZLERİ

MECLİS-İ MEŞÂYİH Cilt-2

MECLİS-İ MEŞÂYİH DEFTERLERİ, HACI BEKTAŞ VELİ DERGAHI VE ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ MERKEZLERİ

Tapduk Emre-Emre Sultan

ARİHSEL-İNANÇSAL BİR KİŞİLİK OLARAK TAPDUK EMRE-EMRE SULTAN-YAYLACI EMRE SULTAN