Yayın

ERDEBİL-SAFEVİ DERGAHI İLE İLGİLİ KİTAP YAYINIMIZ, DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN TALEP EDİLİYOR…

Türkmen Alevi Ocakları Birliği Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından yayımlanan ve iki ciltten oluşan “TARİHİ BELGELER BAĞLAMINDA ERDEBİL SAFEVİ DERGAHI ŞEYH SAFİYÜDDİN VAKFI” adlı kitap çalışması başta Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ndeki;

            Harvard Üniversitesi Kütüphanesi,              

            Princeton Üniversitesi Kütüphanesi,

            Michigan Üniversitesi Kütüphanesi,

            New York Üniversitesi Kütüphanesi,

            Ohio Üniversitesi Kütüphanesi ve

            Bodleian Üniversitesi Kütüphanesi’ne yazılı belge ile talep edildi.