Yayın

Erdebil Safevi Dergahı, Şeyh Safiyüddin Vakfı T.T.d. 896 Numaralı Tapu Tahrir Defterleri yayınlandı.

Erdebil-Safevi Dergahı’nın Anadolu’da yerleşik belli Alevi-Kızılbaş inançlı topluluklar ve Alevi inanç-dede ocakları ile olan tarihsel-inançsal irtibatından hareket ederek “Tarihi Belgeler Bağlamında Erdebil-Safevi Dergahı, Şeyh Safiyüddin Vakfı” adlı iki ciltlik metin hazırlanmıştır. Çalışmada Osmanlı İmparatorluğu tahrir defterlerindeki Erdebil-Safevi Dergahı, Şeyh Safiyüddin Vakfı ile ilgili birincil yazılı kaynaklara yer verilmiştir. Oluşan metin bu özelliği ile son derece önemli verileri içermektedir. Böylece Erdebil-Safevi Dergahı, Şeyh Safiyüddin Vakfı hakkında bilinmeyen birçok yeni bilgi, bilim-düşün dünyasının değerlendirmesine sunulmuştur.

İki ciltten oluşan külliyatı yayımlayan Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitimve Sağlık Vakfı’nın benzer özellikteki çalışmaları ve neşriyatları önümüzdeki dönemde de devam edecektir.