Ziyaret

VAKIF BAŞKANIMIZ SAYIN ALİ COŞKUN, KÜTAHYA-DOMANİÇ-ÇARŞAMBA KÖYÜNDE HAYME ANA TÜRBESİ’Nİ ZİYARET ETTİ…

Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı başkanı sayın Ali Coşkun 03.06.2023 tarihinde Kütahya-Domaniç-Çarşamba köyünde Anadolu’da Türk varlığının adeta manevi anası olan Ertuğrul Gazi’nin annesi ve Süleyman Şah’ın da eşi olan Hayme Ana’nın türbesini ziyaret ederek dua etti ve niyazda bulundu.

Hayme Ana, Anadolu’da yaklaşık bin yıllık Türk milletinin varlığının ve devlet olarak gücümüzün manevi kurucularındandır. Konar-göçer bir Türkmen-Kayı obası beyi olan Süleyman Şah’ın eşi olan Hayme Ana, Ertuğrul Gazi’nin de annesidir. Ertuğrul Gazi, gerçekleştirdiği çalışmalarla devam eden nesline bir beylik bırakmış ve oradan da tarihin en büyük devleti oluşmuştur. Süleyman Şah, Hayme Ana ve Ertuğrul Gazi 13. yüzyılda yaşamış olup Horasan Erenleri’nin başta da Hacı Bektaş Veli’nin manevi etkisi altında kalmış ve eren maneviyatı ile tarihi hizmetlere önderlik yapmışlardır. 

Hayme Ana taşıdığı onur ve temsil ettiği asalet ile “BACIYAN-I RUM” geleneğinin Anadolu’da Kadıncık Ana gibi en önemli temsilcilerindendir.