Ziyaret

VAKIF BAŞKANIMIZ ALİ COŞKUN, TUNCELİ-HOZAT’TA SARI SALTIK OCAĞI’NI ZİYARET ETTİ…

Sarı Saltık’ın Alevi-Bektaşi inancındaki öncelikli ve önemli konumunu destekleyen en önemli dinamiklerin başında adına oluşmuş Alevi inanç-dede ocağı gelmektedir. Sarı Saltık Ocağı, Alevi inanç-dede ocağı yapılanışında önemli bir temsiliyete sahiptir. Sarı Saltık Ocağı’nın tarihsel merkezi, Tunceli-Hozat bölgesidir. Ocak, Hozat bölgesi merkezli olarak farklı illere yayılan bir etkinliğe sahiptir. Sarı Saltık Ocağı’nın Hozat bölgesindeki tarihsel merkezi, Karaca köyüdür. Yüzyıllar boyunca Karaca köyü, Sarı Saltık Ocağı dede soyuna mensup ailelerin yaşadığı ve inançsal hizmet verdiği bir inanç merkezi olmuştur. Karaca köyü dışında Sarı Saltık Ocağı’nın Hozat’taki ikinci önemli merkezi, Akören köyüdür. Halk arasında Ağveren olarak adlandırılan köyde de Sarı Saltık Ocağı dede soyuna mensup aileler yaşamıştır. Akören köyünün Köybaşı ve Mezire mahallelerinde yakın tarihe kadar Sarı Saltık Ocağı dede soyundan aileler yaşamış olup her iki mahallenin de nüfusu Sarı Saltık Ocağı dede soyuna mensuptur.

Özetleyerek verilen tarihsel-inançsal önem ve öncelikten dolayı Türkmen Alevi Ocakları Birliği Kültür Eğitim ve Sağlık Vakfı başkanı sayın Ali Coşkun, Tunceli-Hozat’ta Sarı Saltık Ocağı’nı ziyaret etti.